Skräddarsydda kurser

Kunskap i Medier kan planera och genomföra den fortbildning som företaget behöver vare sig det gäller skrivande, redigering, videojournalistik, marknadskommunikation eller påfyllning av fackkunskper inom särskilda ämnen som sekretessregler, arbetsrätt eller Europakunskap.
Vi har ett stort nät av utbildare inom alla tänkbara områden kring journalistik, medier, språk, skrivande och kommunikation.

Välj rätt utbildningsform

Skräddarsydda kurser betyder inte endast att utbildningen genomförs på den egna företaget. Det betyder även att beställaren kan påverka innehållet så att utbildningen får den optimala inriktning som behövs för att passa de egna medarbetarna. Dessutom kan utbildningen läggas upp på olika sätt för att minimalt störa företagets ordinarie arbetsrutiner och scheman.

EN UTBILDNINGSDAG Formen används för såväl större som mindre grupper på företaget. Ofta fokuserar utbildningen på en avgränsad aktuell frågeställning eller på att fördjupa en arbetsmetod. Intervjuteknik är ett exempel på ämne, genomgång av aktuella frågor i EU ett annat. Om det i utbildningen ingår att deltagarna ska arbeta med övningsuppgifter bör gruppen helst inte överstiga tio personer.

TVÅ ELLER FLERA UTBILDNINGSDAGAR Dagarna kan antingen hänga samman eller läggas med några veckors eller någon månads mellanrum. Om utbildningen sträcks ut i tid kan mellantiden utnyttjas för övningsuppgifter, exempelvis för att producera artiklar och reportage med lokal vinkel.

COACHNING UNDER PRODUKTION Allt fler redaktioner har under de senaste åren använt utbildningsformen i samband med större utvecklingsprojekt, exempelvis vid byte från storformat till tabloid. Formen innebär att en eller flera av Kunskap i Mediers utbildare är närvarande under den ordinarie produktionen för att arbeta med språk-, redigerings- eller bildfrågor. Fördelen är att medarbetarna får möjlighet att ta upp sina frågor omedelbart när de dyker upp i produktionen.

DISTANSUTBILDNING Vissa utbildningsområden kräver tid för läsning av litteratur och arbete med uppgifter. Utbildningen kan exempelvis läggas upp i form av en inledande träff med Kunskap i Mediers utbildare och därefter uppföljningar efter någon eller några månader. Mellan träffarna kommunicerar utbildaren och deltagarna via e-post, telefon och en egen hemsida.

COACHNING AV ENSKILDA MEDARBETARE Modellen används ofta för att ge arbetsledare stöd i deras arbete och hjälpa dem att utvecklas. Men behovet finns definitivt även bland andra grupper på en redaktion.

MENTORSTÖD Den enskilde medarbetaren får via Kunskap i Medier tillgång till egen mentor under exempelvis ett halvår eller ett år.

UTBILDNING AV MENTORER Ibland finns eldsjälar i företaget, personer som har en gedigen kunskap inom ett område och som kollegerna ibland anlitar som "experter". Det är dock inte alltid som dessa eldsjälar vet hur de ska hantera kontakterna med arbetskamraterna. Utbildningen omfattar normalt ett par dagar.


KUNSKAP i MEDIER, Sekreterarbacken 5, 128 38 Skarpnäck
Tel & fax: 08-659 56 09, Mobil: 0739-37 56 09, E-post: carsten.nilsson@kunskapimedier.se