Pedagogiken

Kunskap i Medier strävar efter en aktiv och varierad pedagogik. De utbildare vi samarbetar med är ytterst kunniga och är tillika erfarna kursledare.
Människor lär normalt på olika sätt. Därför försöker vi variera de pedagogiska metoderna så att alla lärstilar "får sitt".

Hur lär vi oss egentligen?

Vi lär oss naturligtvis bäst när vi vill och det känns meningsfullt, dvs när vi är motiverade. Men även motiverade deltagare måste få ”hjälp” genom att vi skapar optimala omständigheter:
God stämning och goda relationer med kursdeltagarna gör att kursledarens budskap går hem lättare. Alla måste se och höra bra. Helst ska man inte behöva sitta och vrida på huvudet i flera timmar, något som gör möbleringen viktig. U-bord är ofta den bästa möbleringen.
Deltagarna måste känna trygghet i gruppen för att våga fråga, prova, lyckas eller misslyckas.
Man lär sig bäst om man försätts i ett tillstånd av avspänd koncentration.
Man lär sig bäst genom att vara aktiv.
Man lär sig snabbare genom att repetera.

Vi börjar inte från början! Vi börjar med det mest spännande...

På Kunskap i Medier gillar vi Upp och Ner-metodiken eller Pang På Rödbetan-metodiken. Istället för att börja med fakta, bakgrund och historia bör man börja med en upplevelsedel: en övning, en dramatisering, ett experiment, eller ta fram exempel, problem och erfarenheter som finns i gruppen. På det sättet blir kursinnehållet mer levande, personligt och angeläget.
Exempel: En kurs i hur man läser bokslut måste inte börja med genomgång av företagsekonomins terminologi. I stället kan man börja direkt med att gå igenom ett verkligt exempel. När man startat med en upplevelsedel är det naturligt att gå vidare med förståelsedelen och fakta- och/eller informationsdelarna.
Nu är detta inte alltid möjligt att genomföra fullt ut i alla utbildningssammanhang. Men det är hit vi strävar.

Lokaler och lunch

För en bra inlärning krävs också ändamålsenliga lokaler och att fika och lunch är trevliga och avkopplande. En fylld fruktsskål och karaffer med vatten är en självklarhet för att hålla deltagarnas blodsocker- och vattenbalanser på rätt nivå. Även på företagsanpassade kurser försöker vi framhålla detta


KUNSKAP i MEDIER, Sekreterarbacken 5, 128 38 Skarpnäck
Tel & fax: 08-659 56 09, Mobil: 0739-37 56 09, E-post: carsten.nilsson@kunskapimedier.se