Coachning enligt internationell standard

Från mars 2011 erbjuder jag professionell coachning.

Begreppet coachning kan behöva tydliggöras. Coach som yrke är tämligen nytt och är idag ett populärt och medieexponerat uttryck.

Man skiljer på coachning och professionell coachning. Som professionell coach utövar man coachyrket efter en internationell vedertagen och beprövad standard och följer därmed ICF:s regler (International Coach Federation), som kräver vissa kärnkompetenser hos coachen och att vissa etiska regler måste följas.

I den professionella coachningen ges inga råd och inga instruktioner. En professionell coach för sin klient vidare med hjälp av sina kärnkompetenser, ett coachande förhållningssätt och så kallade coachverktyg.

Det allmänna begreppet coach är benämningen på en person som för en annan människa eller grupp av människor från en plats till en annan, mot sina mål och i sin utveckling.
Coachen kan vara en skrivcoach, idrottscoach, en hälsocoach etc. Dessa kan föra andra vidare genom att coacha och instruera inom sin egen specialitet utan att använda det regelverk som finns utvecklat av bland andra ICF.

Ordet coachning kommer från ungerskans Kocs. På 1400-talet konstruerades där en bekväm vagn som transporterade människor från en plats till en annan. Vagnen - och begreppet - fick en internationell karriär och blev på engelska, coach.

Jag är utbildad som professionell, diplomerad coach av malmöföretaget CoachCompanion.


KUNSKAP i MEDIER, Sekreterarbacken 5, 128 38 Skarpnäck
Tel & fax: 08-659 56 09, Mobil: 0739-37 56 09, E-post: carsten.nilsson@kunskapimedier.se